Bureau voor coaching
De Meerwaarde
verrassend effectief

Vliet 13, 8032 AP  Zwolle, tel. 06 - 21 570 990, info@de-meerwaarde.nl
Er zijn vele vormen van coaching. In de sport is dat een veel voorkomende term, maar ook  bij de ontwikkeling van de persoon die je bent of het team waar je in zit worden coaches ingezet.

Door het ingewikkelder worden van de samenleving staat coaching van mensen volop in de belangstelling. De wereld wordt als steeds ingewikkelder ervaren. Ook de toename in de snelheid van ontwikkelingen en de werkomstandig-heden worden steeds dynamischer. Dat vraagt van veel mensen meer flexibiliteit. In deze hectiek kan coaching iedereen helpen de juiste antwoorden te vinden.

Alles met elkaar worden leef- en werkomgeving minder stabiel en mensen raken hun houvast kwijt.
Een coach wordt vaker aangezocht om mensen te ondersteunen en te begeleiden in het zoeken van een nieuw evenwicht in deze veranderende situatie.

Bureau voor coaching, De Meerwaarde, biedt dat.