Bureau voor coaching
De Meerwaarde
verrassend effectief

Vliet 13, 8032 AP  Zwolle, tel. 06 - 21 570 990, info@de-meerwaarde.nl
Het kan zijn dat je samen met anderen wilt worden gecoacht. Ik noem dat teamcoaching.
De doelmatigheid van een team wordt groter wanneer de interactie tussen de teamleden wordt vergroot. Maar soms staan (onuitgesproken) onderlinge afspraken groei in de weg. Als teamcoach kan ik de vinger leggen bij patronen die die groei in de weg staan en zo jou en je team een nieuwe impuls voor groei geven.

Een mooie definitie van teamcoaching is van Marijke Lingsma: "Teamcoachen is het stimuleren van het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor professionele team(competentie)ontwikkeling en het resultaat ervan."

Bureau voor coaching, De Meerwaarde, werkt ook vanuit deze definitie. Het geeft namelijk aan dat het team zelf gezamenlijk verantwoordelijk is voor groei. Door een verrassende confrontatie met patronen wordt je als team bewust gemaakt van de effecten op elkaar en het team als geheel. Dat kan best onwennig zijn. Maar bewustwording is de sleutel naar het individueel en gezamenlijk nemen van verantwoordelijk voor de groei.

Meer weten over teamcoaching door Bureau voor coaching, De Meerwaarde, mail dan naar info@de-meerwaarde.nl