Bureau voor coaching
De Meerwaarde
verrassend effectief

Vliet 13, 8032 AP  Zwolle, tel. 06 - 21 570 990, info@de-meerwaarde.nl
Als uitgangspunt voor coachen wordt de coachingvraag gebruikt. Van het eerste gesprek (de intake) wordt een verslag gemaakt, met een korte beschrijving van de situatie, de coachingvraag en het voorstel voor het te volgen traject. Als je het daarmee eens bent dient dat als de coachingovereenkomst.

Meestal wordt een traject van 4 - 6 gesprekken van circa 1,5 uur gevolgd. Als tussenstap in het coachingtraject spreken we af na het derde gesprek een evaluatie te doen. Doel daarvan is na te gaan of we op de juiste weg zijn om een antwoord op de coachingvraag te krijgen. Of anders gezegd, dat je het gevoel hebt op de goede weg te zijn.
Uiterlijk na het 6e gesprek maken we een balans op om te zien of en hoe we verder gaan.

Aan een coachingtraject zit ook een zakelijk kant. Ik factureer achteraf een bedrag per uur. Dat bedrag is exclusief BTW, die wordt apart op de factuur vermeld. Als ik naar je toe kom, worden reiskosten apart in rekening gebracht.

Als je zelf geen opdrachtgever voor het coachingtraject bent, maar bijvoorbeeld je werkgever, dan zal een apart contract worden afgesloten voor het zakelijk gedeelte.  Daarin neem ik dan ook op dat ik niet inhoudelijk rapporteer naar je werkgever.

Mijn werkwijze als coach is dat diverse vaardigheden en technieken kan toepassen. Doel is dat je op eigen kracht bepaalde en zelfgekozen doelen bereikt. Hierbij werk ik volgens de gedragsregels en ethische code van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).