Bureau voor coaching
De Meerwaarde
verrassend effectief

Vliet 13, 8032 AP  Zwolle, tel. 06 - 21 570 990, info@de-meerwaarde.nl
Als coach ga ik met respect met je om. De relatie tussen jou en mij heeft een grote mate van vertrouwelijkheid. Wat ik samen met je meemaak blijft tussen ons. Daarom vind ik het belangrijk dat we elkaar leren kennen. Voor die kennismaking nemen we tijdens de intake de tijd.

Ik beschouw jou en mijzelf als gelijkwaardig. Er is voor mij geen verhouding van "meer of minder", "blank of zwart", "rijk of arm" of welk mogelijk ander onderscheid er te bedenken valt. Je hebt elk moment de vrijheid te kiezen voor verdergaan of stoppen.

Het geven en ontvangen van terugkoppeling (feedback) speelt in coaching een belangrijke rol. De regels daarvoor spreken we vooraf af, zodat daar geen onduidelijkheid over is.